Welkom op mijn netvlies.

Translate

vrijdag 10 maart 2017

Een mooie engel♥♥♥


___ç$$$ç________________
__$$$$$$$_####______####_
___*$$$$$$ç####___########
_____*$$$$$$$$$$$##########
_____$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$$$$##########
______$$❤$$$$$$_$$$##########
______$$$$$$$$$$##$$$######### #
_______$$$$$$$$$_##$$######### #
______$$$$$$$$$$___$$#########
_____$_$$$$$$$$$$__$$_########
___$$__$$$$$$$$$$_$$$__######
______$$$$$$$$$$__$$$___#####
______$$$$$$$$$___$$____####
______$$$$$$$$$_________###
______$$$$$$$$__________##
_______$$$$$$___________##
_______$$$$$$______________
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$___$$$$_________
$$$$$$_$$$$$$
Voor iedere dag in het  jaar:
een goede engel aan je zijde
een ster die veilige wegen wijst
een hart dat blij kan zijn
om de vele kleine dingen.

Met dank aan mijn  goede vriendin Nancy

zondag 5 maart 2017

Breathe

Ik adem in en zie mezelf als een bloem. Ik adem uit en voel me fris.
Ik adem in en zie mezelf als een berg. Ik adem uit en voel mij stevig.
Ik adem in en zie mezelf als ruimte. Ik adem uit en voel mij vrij.Mooji spreekt...

Wees net als koning Janaka - een verlichte koning die over een heel koninkrijk regeerde met eerlijkheid en liefde,
en die geliefd was en gerespecteerd werd door zijn volk.
Hoe gebeurde dit?
Hij was een verlicht wezen en daarom waren al zijn handelingen en gedachten onpersoonlijk en zodoende in harmonie met het Kosmische Zijn.
Op het moment dat je dingen persoonlijk gaat nemen wordt het leven een opgave en is de harmonie verstoord.
Hoe meer je in de hogere vibratie van het Zijn verblijft,
hoe meer je functioneert vanuit het onpersoonlijke bewustzijn,
en het leven stroomt prachtig.
In feite ben je zelfs niet gehecht aan dat stromende leven.
Het is een prachtig stromend leven,
omdat het in en als harmonie zelf stroomt.

Er komt een tijd dat er een uitdaging opduikt en er een keuze gemaakt moet worden.
Het leven brengt dit met zich mee.
Ga de ene kant op en je komt in een sfeer van lawaai en verwarring.
Ga de andere kant op en er is stilte, vreugde en rust.
De wijzen gaan voor de hoogste keuze totdat het idee van de keuze zelf verdwijnt.
Hun leven is het resultaat van hun hogere keuzes en zij worden één met de grote stroom.
De rivier vraagt niet waarheen hij zal stromen: ‘Zal ik de hoek om gaan of niet?’
Hij stroomt geheel van nature.
Jouw wezen, als uitdrukking van het leven, zal zo'n prachtige rivier worden.

~ Mooji


Be like King Janaka - an awakened king who ruled an entire Kingdom with fairness and love, and was loved and respected by all his people.
How did this happen?
He was an awakened being, and so all his actions and thoughts were impersonal and therefore in harmony with the Cosmic Being.
The minute you start taking things personally, life becomes a task and harmony is disturbed.
The more you stay in the height of your Being you are functioning from the place of the impersonal consciousness, and life is flowing beautifully.
In fact you are not even attached to that flowing life.
It is a beautiful flowing life because it flows in and as harmony itself.
A time comes when a challenge arises and a choice must be made.
Life brings this.
Go in one direction and you enter a field of noise and confusion.
Go in the opposite and there is silence, joy and stillness.
The wise exercise the higher choice
until choice itself disappears.
They are living in the fruit of their higher choices and become one with the great flow.
The river does not ask where it will flow: 'Should I turn the corner or not?’
It flows naturally.
Your being, as life's expression,
will become such a beautiful river.

~ Moojizaterdag 4 maart 2017

Osho says ...

 Love is a bird and it loves to be free. 
It needs the whole sky to grow. 
So remember never to encage it, 
never to imprison it, never give it a limit, a form, a shape, a name, an address: 
just let it remain a fragrance and it can take you on its wings to the ultimate.

Osho.


zaterdag 25 februari 2017

Mooji spreekt...

Wanneer je jezelf niet kent,
denk je dat anderen je kunnen kennen,
maar wanneer je weet wat je bent,
realiseer je je dat niemand je kan kennen.
Niemand kan het wonder bevatten
van dat wat je bent.

~ Mooji

When you don't know yourself,
you think others can know you,
but when you know what you are,
you realise no one can know you.
No one can grasp the magnificence
of that which you are.

~ Mooji


maandag 20 februari 2017

Pieker je veel?


Gedachten zullen er altijd zijn. De vraag is hoeveel aandacht je ze geeft. Een manier om je hoofd af te leiden van de voortdurende stroom van gedachten, is je aandacht bewust te verleggen naar iets anders.

Loop je buiten, kijk dan eens wat je om je heen waarneemt. 
* Zie je de lucht, de bomen, de huizen, de kleuren, de vormen? 
* Ruik je de geur wanneer de regen net is gevallen, pas gemaaid gras in de zomer, van de bomen in het bos of de zee op het strand?
* Voel je de wind door je haren, de grond onder je voeten, de koud of warmte aan je gezicht?
* Hoor je de vogels, het ruisen van de wind, het komen en gaan van de zee en de stilte?

Geniet bewust, stap voor stap en merk op dat je hoofd rustig wordt.

Ik wens je een fijne wandeling ♥

Bron: hoogbewust/


zaterdag 18 februari 2017

Dalai Lama...


Mooji spreekt....

Jezelf kennen is geen kennis.
Het is slechts een ontdekking.
Het is geen prestatie. 
Het is niet een bezit.
Niemand bezit Zelf-kennis.
Zo je er iets over kunt zeggen, misschien dit, 
dat het een uitwisseling is van het niet-zelf voor het Zelf,
maar wie ontvangt het Zelf? Niemand.
Dit is waarom ik zeg dat het geen uitwisseling betreft. 
Dit klinkt misschien als een raadsel voor je,
een mysterie of een paradox,
maar dat is het alleen wanneer je enkel met je mind luistert.
Je zult dit alles moeiteloos begrijpen in de aanwezigheid, begeleiding en genade van een bevrijd wezen. 
Zoek zulk gezelschap.

~ Mooji

To know yourself is not a knowledge.
It is only a discovery.
It is not an achievement.
It is not a possession.
Nobody possesses Self-knowledge.
If anything, you can perhaps say it is an exchange
of the non-self for the Self,
but who will receive the Self? No one.
That is why I say it is not an exchange.
This may sound like a riddle to you,
a mystery or a paradox,
but only if you listen with just your mind.
You will understand all of this easily in the presence, guidance and grace of a liberated being.
Seek such company.

~ Mooji

vrijdag 17 februari 2017

Het geheim van de gezondheid.

Het geheim van de gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet te rouwen over het verleden, geen zorgen te maken over de toekomst, of niet te anticiperen op problemen, maar om te leven in het huidige moment verstandig en ernstig ...... Boeddha


De Kleine Ziel en de Zon-Neale D Walsch

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: “Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.”
God lachte breed. “Dat is waar!”, zei God. “Jij bent ook het licht.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf. Maar weten wie ik ben is één ding, maar ik wil erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” herhaalde God weer lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
“Zal ik bang zijn in het donker?” vroeg de Kleine Ziel.
“Alleen als je ervoor kiest om bang te zijn,” antwoordde God. “Er is echt niets om bang voor te zijn, tenzij jij ervoor kiest om dat te zijn. Want weet je, we verzinnen het allemaal, we doen alsof.”
“Oh,’” zei de Kleine Ziel, en voelde zich al beter.
Toen legde God uit dat, om iets te kunnen ervaren, het tegenovergestelde aanwezig moet zijn.
“Het is een groot cadeau,” zei God, “want zonder het tegenovergestelde kun je niets ervaren. Je kunt geen warm ervaren zonder koud, geen boven zonder beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts ervaren, geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen.
Dus,” concludeerde God,”wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten. Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!”
“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed! Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ’beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten. Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”
“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel. “Welk deel van speciaal wil je zijn?”
“Welk deel van speciaal?” herhaalde de Kleine Ziel, “Ik begrijp het niet”
“Wel,” legde God uit, “Speciaal zijn heeft heel veel kanten. Het is speciaal om aardig te zijn, of zachtmoedig, of creatief of om geduldig te zijn. Kun je nog meer bedenken waarin je speciaal kunt zijn?”
De Kleine Ziel zat een moment stil. “Ik kan een heleboel manieren bedenken om speciaal te zijn!” riep de Kleine Ziel toen uit. “Het is speciaal om hulpvaardig te zijn, om te delen, om vriendelijk en zorgzaam te zijn voor anderen!”
“Ja!” bevestigde God, “en je kunt al deze dingen zijn, of elk ander deel van speciaal dat je wilt zijn, op elk moment. Dat is wat het betekent om het licht te zijn.”
“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot
enthousiasme. “Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”
“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”
“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.
“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.
“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand?” De Kleine Ziel kon nauwelijks geloven wat er gezegd werd.
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jou. Kijk maar om je heen.”
Toen realiseerde de Kleine Ziel zich dat zich een grote menigte had verzameld.
Zielen kwamen van Heinde en Ver, van overal uit het koninkrijk. Want het was als een lopend vuurtje rond gegaan dat de Kleine Ziel een ongewoon gesprek met God had en iedereen wilde horen wat er gezegd werd. Rondkijkend naar de ontelbare andere Zielen die hier bijeen waren, moest de Kleine Ziel toegeven: niemand leek minder prachtig, minder magnifiek of minder perfect dan de Kleine Ziel zelf. Dat was het wonder van de Zielen die om hem heen waren, en zó helder was hun licht.
“Wie is er dan te vergeven?” vroeg God.
“Jonge, dit is helemaal niet grappig!” gromde de Kleine Ziel. “Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind. Ik wil weten hoe dat deel van speciaal voelt.”
Toen stapte een vriendelijke ziel naar voren uit de menigte. “Maak je geen zorgen, Kleine ziel,” zei de Vriendelijke Ziel, “Ik zal je helpen.”
“Wil je dat?” De Kleine Ziel klaarde op. “Maar wat kan je dan doen?”
“Wel, ik kan je iemand geven om te vergeven!”
“Kan je dat?”
“Ja” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik kan in je volgende aardse leven komen en iets doen wat jij kan vergeven.
“Maar waarom? Waarom wil je dat doen?” vroeg de Kleine Ziel. “Jij, die van zo’n ongelooflijke perfectie bent! Jij die trilt van zo’n snelheid dat het zo’n helder licht creëert dat ik het niet kan evenaren! Wat kan je reden zijn dat jij je vibraties wil verlagen zodat jouw licht donker wordt? Wat kan de reden zijn voor iemand die zo licht is om in mijn leven te komen en jezelf zo zwaar te maken zodat je dit slechte kan doen?”
“Simpel,” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik zal het doen omdat ik van je hou.”
De Kleine Ziel leek verrast door het antwoord.
“Wees niet zo verbaasd,” zei de Vriendelijke Ziel, “Je hebt hetzelfde gedaan voor mij.
Herinner je het je niet meer? O, we hebben gedanst samen, jij en ik vele keren.
Je herinnert je het alleen niet meer. We zijn allebei alles geweest. We zijn het hoge en het lage geweest, het linker en het rechter. We zijn het hier en het daar geweest, het nu en het toen. We zijn het manlijke en het vrouwelijke geweest, het goede en het slechte We zijn beide het slachtoffer en de dader geweest. Zo zijn we samen gekomen, jij en ik vele malen eerder; steeds de ander de exacte en perfecte gelegenheid te geven om te  uiten en te ervaren wie we werkelijk zijn. En daarom,” legde de Vriendelijke Ziel verder uit, “Kom ik in je volgende leven en zal ‘de slechte’ zijn dit keer. Ik zal iets heel slechts doen, en dan kan jij jezelf ervaren als degene die vergeeft.”
“Maar wat wil je dan doen?”vroeg de Kleine Ziel een beetje nerveus, wat wil er zo erg zijn?”
“Oh,” antwoordde de Vriendelijke Ziel met een glimlach, “We bedenken wel iets.” Daarna leek de Vriendelijke ziel serieus te worden, en zei met rustige stem, “Je hebt over één ding gelijk, weet je.”
“Wat is dat?” wilde de Kleine Ziel weten.
“Ik zal mijn vibraties moeten verlagen, heel zwaar worden en deze niet zulke leuke dingen doen. Ik zal me anders moeten voordoen dan ik in werkelijkheid ben. En daarom wil ik je als dank om een gunst vragen.”
“Oh, wat je wilt, wat je wilt!” riep de Kleine Ziel, en begon te dansen en zingen, “Ik zal vergevingsgezind zijn!”
Toen zag de Kleine Ziel dat de Vriendelijke Ziel erg stil bleef. “Wat is er?” vroeg de Kleine Ziel. “Wat kan ik voor jou doen? Je bent zo’n Engel dat je dit voor me wilt doen!”.
“Natuurlijk is de Vriendelijke Ziel een Engel!” onderbrak God. “Iedereen is een Engel!
Herinner altijd; Ik stuur je niets dan Engelen.”
“Wat kan ik voor je doen” vroeg de Kleine Ziel weer.
“Op het moment dat ik je kwaad doe,” antwoordde de Vriendelijke Ziel. “Op het moment dat ik jou het ergste aandoe dat je je kunt voorstellen – op dat precieze moment… ”
“Ja?” onderbrak de Kleine Ziel, “Ja….?”
De Vriendelijke Ziel werd nog stiller: “Herinner me als wie ik werkelijk ben.”
“O, dat doe ik!, dat beloof ik! Ik zal je altijd herinneren zoals ik je hier en nu zie!”
“Goed’” zei de Vriendelijke Ziel, “Want weet je, Ik zal zo hard bezig zijn met doen alsof, dat ik mijzelf zal vergeten. En als jij me niet herinnert zoals ik echt ben, kan ik het me misschien voor heel lang niet herinneren. En als ik vergeet wie ik ben, kan jij ook vergeten wie jij bent, en zullen wij beiden verloren zijn. Dan hebben we een andere ziel nodig om langs te komen en ons te helpen herinneren wie we zijn.”
“Nee, dat zullen we niet!” beloofde de Kleine Ziel weer. “Ik zal je herinneren! En ik wil je bedanken dat je me dit cadeau wilt geven – De kans om mezelf te ervaren wie ik ben.”
Aldus was de afspraak gemaakt.
En de Kleine Ziel ging verder in een nieuw aards leven. Vol verwachting om het licht te zijn, wat heel speciaal was en vol verwachting om dat deel van speciaal te zijn dat vergevingsgezindheid heet.
En de Kleine Ziel wachtte gespannen om de ervaring te hebben als vergevingsgezindheid en dankbaarheid aan welke Ziel dan ook die dit mogelijk maakt. En op elk moment in het nieuwe aardse leven wanneer er een nieuwe Ziel ten tonele verschijnt, ongeacht of deze nieuw ziel vreugde brengt of droefenis – speciaal als ze droefenis brengen – dacht de Kleine Ziel aan wat God had gezegd: “Herinner je ALTIJD, Ik stuur je alleen Engelen”.
Naar het boek “The little soul and the sun. ”
Neale D Walsch.

Mooi.Liefde is de uiting van eenvoud in emotie,

het onbereikbare verlangen dat zo onverwacht opkomt,

heel subtiel en heerlijk.

1 ras, 1 geloof, 1 land...

1 ras: De Mens
1 geloof: De liefde
1 land: De wereld
Believe...

BELIEVE in Miracles ~ BELIEVE in yourself~ GIVE THANKS to ALL~~~~ ALONG YOUR PATH~ WE are each a reflection ~ WE are ALL BEAUTYFULL~ JUST BE YOURSELF~ AND SHINE

********

WE ARE ONE♥!

woensdag 8 februari 2017

Frank Janse spreekt... Jezelf met andere vergelijke... Word je daar gelukkiger van?

Jezelf in negatieve zin met anderen vergelijken is een goed recept voor een depressie.
Jezelf afwijzen omdat je jezelf vergelijkt met een ideaalbeeld van jezelf 
(dat je nog niet hebt bereikt) evenzeer. 
Zelfwaardering begint met het loslaten van je ideale zelfbeeld 
en meer aandacht geven aan wat je wél kunt.
 Bron: Frank Janse 

 

dinsdag 7 februari 2017

Thought Of The Day...

If love manifests itself within you, it has its origins in beauty. 
 You are nothing but a mirror in which beauty is reflected. 
Because beauty and its reflection are both from that one source, 
it is both treasure and treasure-house.
-Abd ar-Rahman Jami-
*
Sufi saint and mystic


vrijdag 3 februari 2017

Ellen Jansen spreekt...

Een heilig boontje hoeft niet altijd heilig te zijn.
Soms is het slechts een gedaante
en soms met 1 knak zijn ze door midden.
-Ellen Jansen.

Bron:
https://www.facebook.com/Inzichten-van-Medium-Ellen

 

donderdag 2 februari 2017

Een schip is het veiligst
wanneer het in de haven ligt
maar daarvoor zijn schepen
niet gebouwd.
-Paulo Coelho
*

"Liefde kan alles bereiken: het kan ziektes genezen, 
gewonde harten helen en de menselijke geest transformeren."
 - Amma
 *zaterdag 28 januari 2017

Wat ik jullie wil vertellen...

Een schip is het veiligst
wanneer het in de haven ligt
maar daarvoor zijn schepen
niet gebouwd

Wijs is de mens
die de wonden
van het verleden
als verband
voor de toekomst gebruikt.

Als ik spreek,
Is er Ik,
Als ik zwijg,
Is er Zijn.

  
 

vrijdag 27 januari 2017

“Heartbeat”

The Earth’s Seasonal “Heartbeat” as Seen from Space -- as the seasons change on #Earth, temperatures rise and fall, plants grow or die, ice forms or melts away. Perhaps nobody is more aware of this than NASA’s Visible Earth team who provide a vast catalog of images of our home planet as seen from space. Despite having encountered numerous seasonal timelapse videos shot here on Earth, this is the first time I’ve ever seen anything like this visualized on such a large scale from space. It really looks like a heartbeat or the action of breathing.

This is the work of designer, cartographer, and dataviz expert John Nelson.


donderdag 26 januari 2017

Schrijfseltjes...

Echte liefde heeft
geen gelukkig einde,
echte liefde is oneindig.

*

Het eenzaamste plekje op aarde,
is een hart zonder liefde.

*

Afstand kent geen grenzen.
Ook al zit ge op de maan hihi...
Met gedachten kan je ook bij iemand zijn en zo duik je in zijn harte energie.
Eigenlijk is afstand dus maar een illusie vind ik zelf. Alles is ook 1 energie.

Warme groet,
Happpy_dancing_queendinsdag 24 januari 2017

Schrijfsels...

"De mens komt
uniek ter wereld,
maar velen
sterven als imitatie."


"Liefde kan alles bereiken: het kan ziektes genezen, 
gewonde harten helen en de menselijke geest transformeren." 


"Liefde, vreugde, schoonheid en geluk komen niet voort uit denken"


 Warme groet,
 Happy_dancing_queen

 

zondag 22 januari 2017

Albert Einstein, Duits natuurkundige.

Ontdekkingen hebben weinig met het intellect te maken. 
Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. 

De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.

Albert Einstein, Duits natuurkundige


vrijdag 20 januari 2017

Norah Jones, 'Peace'

There's a place that I know, where the sycamores grow
And daffodils have their fun
Where the cares of the day seem to slowly fade away
And the glow of the evening sun
Peace, when the day is done
If I go there real late, let my mind meditate
On everything to be done
If I search deep inside, let my conscience be my guide
Then the answers are sure to come
Don't have to worry none
When you find peace of mind, leave your worries behind
Don't say that it can't be done
With a new point of view, life's true meaning comes to you
And the freedom you seek is won
Peace is for everyone
Peace is for everyone
Peace is for everyone


Schrijfsels...

Morning motivation: 
"The only time you should ever look back is to see how far you've come."

💗

If someone
has a problem with you
it's their problem
not yours

💖

Als je positief en bewust leeft,
kies je je eigen weg
Als je onbewust
en negatief leeft,
kiest de weg JOU...

💓

Ik kan zoveel dingen worden.
Maar mezelf zijn
is het belangrijkste.

💖

"Liefde is op weg zijn naar:
jezelf te vinden in elkaar."

💓


woensdag 18 januari 2017

Love is...

Love is life and life is living
Living is love and love is giving
When we live for love it gives life meaning
When we live to give love, there's no way to fill
in this feeling of kindness and love's inside us
nobody can sell this or try to buy this
'cause love is priceless and it guides us
lifts us up and ignites us
love can bind us and remind us
love has no limit 'cause love is timeless
hate and fear will try to blind us
but love unites us, nobody can fight this
'cause love is righteous and it might just
save the whole world from this global crisis
open up your heart and let it shine the brightest.

-
-Kelvio Namasmarana Coulson-
 
 

maandag 16 januari 2017

Knuffels geven knuffels...

A 20 second hug releases the bonding hormone and neurotransmitter, 
Oxytocin, which is nature's antidepressant and anti-anxiety hormone.

💖💖💖 


donderdag 12 januari 2017

The secret...

There is no such thing as a hopeless situation. 
Every single circumstance in your life can change.

*

No matter where you are in your life, 
no matter what age you are, 
it is never too late to follow your dream. 

*

The only reason why people do not have what they want is because they are thinking more about what they don't want than what they do want. 
 Listen to your thoughts, and listen to the words you are saying. 
The law is absolute and there are no mistakes.

*

Laughter attracts joy, 
releases negativity, 
and leads to miraculous cures. 

*

If you want to change anything in your life, 
change the frequency by changing your thoughts.

*

Life isn't happening to you,
 life is responding to you! 

*

The reason you have to love You is because it is impossible to feel good if you don't love You. 
When you feel bad about yourself, 
you are blocking all the love and all the good that the Universe has for you.

*