Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 22 april 2017

"Don't plant anything but love." ~Rumi


Louise Hay spreekt...

Remove the expression have to from your vocabulary and your
thinking, because it is going to release a lot of self-imposed pressure. You can create tremendous stress by saying: “I have to get up.” “I have to do this.” “I have to, I have to.”

Instead, begin by saying, “I choose to.” It puts a whole different perspective on your life. Everything you do is by choice. It may not seem so, but it is.
Affirm with me: Everything I do is by choice.


Byron Katie.

-Byron Katie
woensdag 12 april 2017

Wat ik je wil vertellen...

 De wereld is als een spiegel:
kijk er boos in
en zij kijkt boos naar je terug;
glimlach
en zij glimlacht ook...


Zoals mensen jou behandelen,
zo heb je het ze ook aangeleerd.


Warme groet,
Happy_dancing_queen


dinsdag 11 april 2017

Jeff Foster spreekt..


Angst is de ultieme poging van het denken om zichzelf gaande te houden. 
Maar de angst is nergens op gebaseerd. 
Er is feitelijk niets om bang voor te zijn. 
Er is slechts de angst, 
zonder een reële oorzaak.

- Jeff Foster


zondag 9 april 2017

Zondagmiddag...

Veel mensen die naar onsterfelijkheid verlangen, 
weten niet eens wat te doen op een regenachtige zondagmiddag...

-Happy_dancing_queen
Mooji spreekt...

Je bent de weg naar jezelf kwijt geraakt en vraagt om een routebeschrijving.
Ik toon je dat, wat nooit verdwaalt, je eigen Zelf.
Je vraagt een kaart, maar ik geef je een spiegel en zeg je verder te kijken dan de oppervlakte, 
maar jij vraagt: hoe werkt het?

~ Mooji


zaterdag 8 april 2017

Kelvo spreekt...

You are Wise beyond your knowledge 🌟
You are Powerful beyond you measure
You are Light beyond you darkness and 
🌟You are Love beyond all fears 

"Happiness is a state of mind and being radiates joy through every part of your life. When you are happy in one area of your life, the benefits of your happiness shows in other areas of your life too. Check in with yourself to see where your happiness already exists and where you feel you may need to increase your happiness. Do what needs to be done and give it back to yourself so that you can share it with others. Remember that happiness begins here within you right now and it always has been present and available. You are encouraged to look for happiness through another set of eyes and you'll notice how wonderful life truly is."
❥¸¸.☆¨¯`❥

Honesty"
"Being honest means beings transparent, which means that you show yourself to others as you would show yourself to you. Honesty speaks out as a message to check in with yourself and see which parts of your life you are being honest and where you can express yourself fully as you are. By doing so, the life you live becomes more important for you because everything is a real and true part of you. Honesty builds compassion and appreciation for your amazing self!"
❥¸¸.☆¨¯`❥

"Saying 'thank you' for the different things available to you in your life is a way of telling the world and those in it, how much you value them. It opens you up to receiving more of these beautiful things so that you can share similar qualities with yourself and others. A simple thankyou is connected to the heart as a message of appreciation and unconditional love. It is a kind of love that keeps the world inside and outside of you growing."woensdag 5 april 2017

Tijd en het nu...

Tijd is niet kostbaar.
Het is een illusie.
Het enige dat kostbaar is,
is het Nu.

 Warme groet,
Happy_dancing_queen


Look for this day...

Look to this day. 
For it is life, 
The very life of life. 
In its brief course lie all 
The realities and verities of existence,The bliss of growth, 
The splendor of action, 
The glory of power . . .
For yesterday is but a dream, 
And tomorrow is only a vision. 
But today, well lived, 
Makes every yesterday a dream of happiness 
And every tomorrow a vision of hope. 
Look well, therefore, to this day.

Greetz, 
Happy_dancing_queen

zaterdag 1 april 2017

De liefde. ♥

DE LIEFDE KENT GEEN ANDER VERLANGEN
DAN ZICHZELF TE VERVULLEN.Groetjes,
Happy_dancing_queen

Schrijfsels van mij voor jou... ♥

In the garden of my heart, 
the flowers of peace bloom beautifully.


Live to love. 
Love to live.Een bloem heeft zon nodig om bloem te worden.
De mens heeft liefde nodig om mens te worden.


"Net toen de rups dacht dat zijn wereld voorbij was, 
werd hij een vlinder"


Colors are the smiles of nature.


Groetjes Happy_dancing_queen


vrijdag 31 maart 2017

Energie...

Alles is energie 
en wij hebben de capaciteiten om de energie te sturen 
in een richting die voor elk mens goed is. 

Je kunt de wereld veranderen 
als je mensen om je heen aanraakt 
en hen inspireert zodat ze anderen aan kunnen raken.


zaterdag 25 maart 2017

Keep doing this and stay calm. ♥

Bron: https://brightside.me/inspiration-health

Happy_dancing_queen schrijft van haar hart naar jou hart...

Enkel het "nu" moment is echt! Wat vroeger is geweest zijn slechts herinneringen, ze bestaan niet meer en als we in de toekomst willen denken zijn dat ook maar veronderstellingen hoe we denken dat het zou kunnen gebeuren, eigenlijk over iets denken dat nog niet bestaat of u ergens over druk maken dat nog moet gebeuren kan je veel stress geven, terwijl alles zo anders kan zijn dan jij dacht. Dus het beste is om in het nu moment te blijven, want nu is enkel echt! heart-emoticon En dan ook om NU te genieten, niet morgen maar NU , genieten van NU in volle LIEFDE!!! 

Warme groet Happy_dancing_queen Vergeet je zelf niet!!!

Als je de mooie dingen 
aan het opnoemen bent van de wereld 
van dit is mooi en dat is mooi, 
dan mag je je zelf zeker niet vergeten.

Warme groet ,
Happy_dancing_queen


De zin van jouw bestaan. (boek) Auteur: Frank Janse

We zijn zo geconditioneerd dat we soms geen opties denken te hebben. 
Dit komt door onze beperkende overtuigingen. 
Dat zijn overigens niet meer dan gedachten over hoe de dingen zijn (of niet zijn). 
Maar werkelijk beperkend zijn deze gedachten eigenlijk niet. 
Ze zijn slechts problematisch omdat wij ze geloven... wink-emoticon 
Leer je beperkende gedachten te doorzien:Facebook van Frank: 

Het goedkoopste recept ♥

Wie niet zegt wat hij op zijn lever heeft, of wie zijn hart niet lucht, kan op fysieke reacties rekenen. Iedere gedachte heeft effect op het hele organisme. Vertrouwen en overgave zijn de weg naar liefde. Het is de Sleutel tot Zelfbevrijding. Liefde kan niet vernietigd worden en leeft altijd voort. Overgave aan de liefde is thuiskomen in jezelf. Dit recept is niet te koop, het is gratis en voor iedereen op elk moment beschikbaar.
Als de Liefde niet bestond ...

Toon Hermans en later Wende Snijders 

Als de liefde niet bestond 
Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 

Nergens zouden bloemen staan 
En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 

Als de liefde niet bestond 
Dan was de hele vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestoven 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 

Geen appel zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 

Ik zou sterven van de kou 
En m'n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou

Meditatie.

vrijdag 10 maart 2017

Een mooie engel♥♥♥


___ç$$$ç________________
__$$$$$$$_####______####_
___*$$$$$$ç####___########
_____*$$$$$$$$$$$##########
_____$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$$$$##########
______$$❤$$$$$$_$$$##########
______$$$$$$$$$$##$$$######### #
_______$$$$$$$$$_##$$######### #
______$$$$$$$$$$___$$#########
_____$_$$$$$$$$$$__$$_########
___$$__$$$$$$$$$$_$$$__######
______$$$$$$$$$$__$$$___#####
______$$$$$$$$$___$$____####
______$$$$$$$$$_________###
______$$$$$$$$__________##
_______$$$$$$___________##
_______$$$$$$______________
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$___$$$$_________
$$$$$$_$$$$$$
Voor iedere dag in het  jaar:
een goede engel aan je zijde
een ster die veilige wegen wijst
een hart dat blij kan zijn
om de vele kleine dingen.

Met dank aan mijn  goede vriendin Nancy

zondag 5 maart 2017

Breathe

Ik adem in en zie mezelf als een bloem. Ik adem uit en voel me fris.
Ik adem in en zie mezelf als een berg. Ik adem uit en voel mij stevig.
Ik adem in en zie mezelf als ruimte. Ik adem uit en voel mij vrij.Mooji spreekt...

Wees net als koning Janaka - een verlichte koning die over een heel koninkrijk regeerde met eerlijkheid en liefde,
en die geliefd was en gerespecteerd werd door zijn volk.
Hoe gebeurde dit?
Hij was een verlicht wezen en daarom waren al zijn handelingen en gedachten onpersoonlijk en zodoende in harmonie met het Kosmische Zijn.
Op het moment dat je dingen persoonlijk gaat nemen wordt het leven een opgave en is de harmonie verstoord.
Hoe meer je in de hogere vibratie van het Zijn verblijft,
hoe meer je functioneert vanuit het onpersoonlijke bewustzijn,
en het leven stroomt prachtig.
In feite ben je zelfs niet gehecht aan dat stromende leven.
Het is een prachtig stromend leven,
omdat het in en als harmonie zelf stroomt.

Er komt een tijd dat er een uitdaging opduikt en er een keuze gemaakt moet worden.
Het leven brengt dit met zich mee.
Ga de ene kant op en je komt in een sfeer van lawaai en verwarring.
Ga de andere kant op en er is stilte, vreugde en rust.
De wijzen gaan voor de hoogste keuze totdat het idee van de keuze zelf verdwijnt.
Hun leven is het resultaat van hun hogere keuzes en zij worden één met de grote stroom.
De rivier vraagt niet waarheen hij zal stromen: ‘Zal ik de hoek om gaan of niet?’
Hij stroomt geheel van nature.
Jouw wezen, als uitdrukking van het leven, zal zo'n prachtige rivier worden.

~ Mooji


Be like King Janaka - an awakened king who ruled an entire Kingdom with fairness and love, and was loved and respected by all his people.
How did this happen?
He was an awakened being, and so all his actions and thoughts were impersonal and therefore in harmony with the Cosmic Being.
The minute you start taking things personally, life becomes a task and harmony is disturbed.
The more you stay in the height of your Being you are functioning from the place of the impersonal consciousness, and life is flowing beautifully.
In fact you are not even attached to that flowing life.
It is a beautiful flowing life because it flows in and as harmony itself.
A time comes when a challenge arises and a choice must be made.
Life brings this.
Go in one direction and you enter a field of noise and confusion.
Go in the opposite and there is silence, joy and stillness.
The wise exercise the higher choice
until choice itself disappears.
They are living in the fruit of their higher choices and become one with the great flow.
The river does not ask where it will flow: 'Should I turn the corner or not?’
It flows naturally.
Your being, as life's expression,
will become such a beautiful river.

~ Moojizaterdag 4 maart 2017

Osho says ...

 Love is a bird and it loves to be free. 
It needs the whole sky to grow. 
So remember never to encage it, 
never to imprison it, never give it a limit, a form, a shape, a name, an address: 
just let it remain a fragrance and it can take you on its wings to the ultimate.

Osho.


zaterdag 25 februari 2017

Mooji spreekt...

Wanneer je jezelf niet kent,
denk je dat anderen je kunnen kennen,
maar wanneer je weet wat je bent,
realiseer je je dat niemand je kan kennen.
Niemand kan het wonder bevatten
van dat wat je bent.

~ Mooji

When you don't know yourself,
you think others can know you,
but when you know what you are,
you realise no one can know you.
No one can grasp the magnificence
of that which you are.

~ Mooji


maandag 20 februari 2017

Pieker je veel?


Gedachten zullen er altijd zijn. De vraag is hoeveel aandacht je ze geeft. Een manier om je hoofd af te leiden van de voortdurende stroom van gedachten, is je aandacht bewust te verleggen naar iets anders.

Loop je buiten, kijk dan eens wat je om je heen waarneemt. 
* Zie je de lucht, de bomen, de huizen, de kleuren, de vormen? 
* Ruik je de geur wanneer de regen net is gevallen, pas gemaaid gras in de zomer, van de bomen in het bos of de zee op het strand?
* Voel je de wind door je haren, de grond onder je voeten, de koud of warmte aan je gezicht?
* Hoor je de vogels, het ruisen van de wind, het komen en gaan van de zee en de stilte?

Geniet bewust, stap voor stap en merk op dat je hoofd rustig wordt.

Ik wens je een fijne wandeling ♥

Bron: hoogbewust/


zaterdag 18 februari 2017

Dalai Lama...


Mooji spreekt....

Jezelf kennen is geen kennis.
Het is slechts een ontdekking.
Het is geen prestatie. 
Het is niet een bezit.
Niemand bezit Zelf-kennis.
Zo je er iets over kunt zeggen, misschien dit, 
dat het een uitwisseling is van het niet-zelf voor het Zelf,
maar wie ontvangt het Zelf? Niemand.
Dit is waarom ik zeg dat het geen uitwisseling betreft. 
Dit klinkt misschien als een raadsel voor je,
een mysterie of een paradox,
maar dat is het alleen wanneer je enkel met je mind luistert.
Je zult dit alles moeiteloos begrijpen in de aanwezigheid, begeleiding en genade van een bevrijd wezen. 
Zoek zulk gezelschap.

~ Mooji

To know yourself is not a knowledge.
It is only a discovery.
It is not an achievement.
It is not a possession.
Nobody possesses Self-knowledge.
If anything, you can perhaps say it is an exchange
of the non-self for the Self,
but who will receive the Self? No one.
That is why I say it is not an exchange.
This may sound like a riddle to you,
a mystery or a paradox,
but only if you listen with just your mind.
You will understand all of this easily in the presence, guidance and grace of a liberated being.
Seek such company.

~ Mooji

vrijdag 17 februari 2017

Het geheim van de gezondheid.

Het geheim van de gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet te rouwen over het verleden, geen zorgen te maken over de toekomst, of niet te anticiperen op problemen, maar om te leven in het huidige moment verstandig en ernstig ...... Boeddha


De Kleine Ziel en de Zon-Neale D Walsch

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: “Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.”
God lachte breed. “Dat is waar!”, zei God. “Jij bent ook het licht.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf. Maar weten wie ik ben is één ding, maar ik wil erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” herhaalde God weer lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
“Zal ik bang zijn in het donker?” vroeg de Kleine Ziel.
“Alleen als je ervoor kiest om bang te zijn,” antwoordde God. “Er is echt niets om bang voor te zijn, tenzij jij ervoor kiest om dat te zijn. Want weet je, we verzinnen het allemaal, we doen alsof.”
“Oh,’” zei de Kleine Ziel, en voelde zich al beter.
Toen legde God uit dat, om iets te kunnen ervaren, het tegenovergestelde aanwezig moet zijn.
“Het is een groot cadeau,” zei God, “want zonder het tegenovergestelde kun je niets ervaren. Je kunt geen warm ervaren zonder koud, geen boven zonder beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts ervaren, geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen.
Dus,” concludeerde God,”wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten. Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!”
“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed! Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ’beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten. Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”
“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel. “Welk deel van speciaal wil je zijn?”
“Welk deel van speciaal?” herhaalde de Kleine Ziel, “Ik begrijp het niet”
“Wel,” legde God uit, “Speciaal zijn heeft heel veel kanten. Het is speciaal om aardig te zijn, of zachtmoedig, of creatief of om geduldig te zijn. Kun je nog meer bedenken waarin je speciaal kunt zijn?”
De Kleine Ziel zat een moment stil. “Ik kan een heleboel manieren bedenken om speciaal te zijn!” riep de Kleine Ziel toen uit. “Het is speciaal om hulpvaardig te zijn, om te delen, om vriendelijk en zorgzaam te zijn voor anderen!”
“Ja!” bevestigde God, “en je kunt al deze dingen zijn, of elk ander deel van speciaal dat je wilt zijn, op elk moment. Dat is wat het betekent om het licht te zijn.”
“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot
enthousiasme. “Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”
“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”
“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.
“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.
“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand?” De Kleine Ziel kon nauwelijks geloven wat er gezegd werd.
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jou. Kijk maar om je heen.”
Toen realiseerde de Kleine Ziel zich dat zich een grote menigte had verzameld.
Zielen kwamen van Heinde en Ver, van overal uit het koninkrijk. Want het was als een lopend vuurtje rond gegaan dat de Kleine Ziel een ongewoon gesprek met God had en iedereen wilde horen wat er gezegd werd. Rondkijkend naar de ontelbare andere Zielen die hier bijeen waren, moest de Kleine Ziel toegeven: niemand leek minder prachtig, minder magnifiek of minder perfect dan de Kleine Ziel zelf. Dat was het wonder van de Zielen die om hem heen waren, en zó helder was hun licht.
“Wie is er dan te vergeven?” vroeg God.
“Jonge, dit is helemaal niet grappig!” gromde de Kleine Ziel. “Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind. Ik wil weten hoe dat deel van speciaal voelt.”
Toen stapte een vriendelijke ziel naar voren uit de menigte. “Maak je geen zorgen, Kleine ziel,” zei de Vriendelijke Ziel, “Ik zal je helpen.”
“Wil je dat?” De Kleine Ziel klaarde op. “Maar wat kan je dan doen?”
“Wel, ik kan je iemand geven om te vergeven!”
“Kan je dat?”
“Ja” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik kan in je volgende aardse leven komen en iets doen wat jij kan vergeven.
“Maar waarom? Waarom wil je dat doen?” vroeg de Kleine Ziel. “Jij, die van zo’n ongelooflijke perfectie bent! Jij die trilt van zo’n snelheid dat het zo’n helder licht creëert dat ik het niet kan evenaren! Wat kan je reden zijn dat jij je vibraties wil verlagen zodat jouw licht donker wordt? Wat kan de reden zijn voor iemand die zo licht is om in mijn leven te komen en jezelf zo zwaar te maken zodat je dit slechte kan doen?”
“Simpel,” zei de Vriendelijke Ziel. “Ik zal het doen omdat ik van je hou.”
De Kleine Ziel leek verrast door het antwoord.
“Wees niet zo verbaasd,” zei de Vriendelijke Ziel, “Je hebt hetzelfde gedaan voor mij.
Herinner je het je niet meer? O, we hebben gedanst samen, jij en ik vele keren.
Je herinnert je het alleen niet meer. We zijn allebei alles geweest. We zijn het hoge en het lage geweest, het linker en het rechter. We zijn het hier en het daar geweest, het nu en het toen. We zijn het manlijke en het vrouwelijke geweest, het goede en het slechte We zijn beide het slachtoffer en de dader geweest. Zo zijn we samen gekomen, jij en ik vele malen eerder; steeds de ander de exacte en perfecte gelegenheid te geven om te  uiten en te ervaren wie we werkelijk zijn. En daarom,” legde de Vriendelijke Ziel verder uit, “Kom ik in je volgende leven en zal ‘de slechte’ zijn dit keer. Ik zal iets heel slechts doen, en dan kan jij jezelf ervaren als degene die vergeeft.”
“Maar wat wil je dan doen?”vroeg de Kleine Ziel een beetje nerveus, wat wil er zo erg zijn?”
“Oh,” antwoordde de Vriendelijke Ziel met een glimlach, “We bedenken wel iets.” Daarna leek de Vriendelijke ziel serieus te worden, en zei met rustige stem, “Je hebt over één ding gelijk, weet je.”
“Wat is dat?” wilde de Kleine Ziel weten.
“Ik zal mijn vibraties moeten verlagen, heel zwaar worden en deze niet zulke leuke dingen doen. Ik zal me anders moeten voordoen dan ik in werkelijkheid ben. En daarom wil ik je als dank om een gunst vragen.”
“Oh, wat je wilt, wat je wilt!” riep de Kleine Ziel, en begon te dansen en zingen, “Ik zal vergevingsgezind zijn!”
Toen zag de Kleine Ziel dat de Vriendelijke Ziel erg stil bleef. “Wat is er?” vroeg de Kleine Ziel. “Wat kan ik voor jou doen? Je bent zo’n Engel dat je dit voor me wilt doen!”.
“Natuurlijk is de Vriendelijke Ziel een Engel!” onderbrak God. “Iedereen is een Engel!
Herinner altijd; Ik stuur je niets dan Engelen.”
“Wat kan ik voor je doen” vroeg de Kleine Ziel weer.
“Op het moment dat ik je kwaad doe,” antwoordde de Vriendelijke Ziel. “Op het moment dat ik jou het ergste aandoe dat je je kunt voorstellen – op dat precieze moment… ”
“Ja?” onderbrak de Kleine Ziel, “Ja….?”
De Vriendelijke Ziel werd nog stiller: “Herinner me als wie ik werkelijk ben.”
“O, dat doe ik!, dat beloof ik! Ik zal je altijd herinneren zoals ik je hier en nu zie!”
“Goed’” zei de Vriendelijke Ziel, “Want weet je, Ik zal zo hard bezig zijn met doen alsof, dat ik mijzelf zal vergeten. En als jij me niet herinnert zoals ik echt ben, kan ik het me misschien voor heel lang niet herinneren. En als ik vergeet wie ik ben, kan jij ook vergeten wie jij bent, en zullen wij beiden verloren zijn. Dan hebben we een andere ziel nodig om langs te komen en ons te helpen herinneren wie we zijn.”
“Nee, dat zullen we niet!” beloofde de Kleine Ziel weer. “Ik zal je herinneren! En ik wil je bedanken dat je me dit cadeau wilt geven – De kans om mezelf te ervaren wie ik ben.”
Aldus was de afspraak gemaakt.
En de Kleine Ziel ging verder in een nieuw aards leven. Vol verwachting om het licht te zijn, wat heel speciaal was en vol verwachting om dat deel van speciaal te zijn dat vergevingsgezindheid heet.
En de Kleine Ziel wachtte gespannen om de ervaring te hebben als vergevingsgezindheid en dankbaarheid aan welke Ziel dan ook die dit mogelijk maakt. En op elk moment in het nieuwe aardse leven wanneer er een nieuwe Ziel ten tonele verschijnt, ongeacht of deze nieuw ziel vreugde brengt of droefenis – speciaal als ze droefenis brengen – dacht de Kleine Ziel aan wat God had gezegd: “Herinner je ALTIJD, Ik stuur je alleen Engelen”.
Naar het boek “The little soul and the sun. ”
Neale D Walsch.

Mooi.Liefde is de uiting van eenvoud in emotie,

het onbereikbare verlangen dat zo onverwacht opkomt,

heel subtiel en heerlijk.

1 ras, 1 geloof, 1 land...

1 ras: De Mens
1 geloof: De liefde
1 land: De wereld
Believe...

BELIEVE in Miracles ~ BELIEVE in yourself~ GIVE THANKS to ALL~~~~ ALONG YOUR PATH~ WE are each a reflection ~ WE are ALL BEAUTYFULL~ JUST BE YOURSELF~ AND SHINE

********

WE ARE ONE♥!

woensdag 8 februari 2017

Frank Janse spreekt... Jezelf met andere vergelijke... Word je daar gelukkiger van?

Jezelf in negatieve zin met anderen vergelijken is een goed recept voor een depressie.
Jezelf afwijzen omdat je jezelf vergelijkt met een ideaalbeeld van jezelf 
(dat je nog niet hebt bereikt) evenzeer. 
Zelfwaardering begint met het loslaten van je ideale zelfbeeld 
en meer aandacht geven aan wat je wél kunt.
 Bron: Frank Janse 

 

dinsdag 7 februari 2017

Thought Of The Day...

If love manifests itself within you, it has its origins in beauty. 
 You are nothing but a mirror in which beauty is reflected. 
Because beauty and its reflection are both from that one source, 
it is both treasure and treasure-house.
-Abd ar-Rahman Jami-
*
Sufi saint and mystic