Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 22 januari 2017

Albert Einstein, Duits natuurkundige.

Ontdekkingen hebben weinig met het intellect te maken. 
Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. 

De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.

Albert Einstein, Duits natuurkundige


vrijdag 20 januari 2017

Norah Jones, 'Peace'

There's a place that I know, where the sycamores grow
And daffodils have their fun
Where the cares of the day seem to slowly fade away
And the glow of the evening sun
Peace, when the day is done
If I go there real late, let my mind meditate
On everything to be done
If I search deep inside, let my conscience be my guide
Then the answers are sure to come
Don't have to worry none
When you find peace of mind, leave your worries behind
Don't say that it can't be done
With a new point of view, life's true meaning comes to you
And the freedom you seek is won
Peace is for everyone
Peace is for everyone
Peace is for everyone


Schrijfsels...

Morning motivation: 
"The only time you should ever look back is to see how far you've come."

💗

If someone
has a problem with you
it's their problem
not yours

💖

Als je positief en bewust leeft,
kies je je eigen weg
Als je onbewust
en negatief leeft,
kiest de weg JOU...

💓

Ik kan zoveel dingen worden.
Maar mezelf zijn
is het belangrijkste.

💖

"Liefde is op weg zijn naar:
jezelf te vinden in elkaar."

💓


woensdag 18 januari 2017

Love is...

Love is life and life is living
Living is love and love is giving
When we live for love it gives life meaning
When we live to give love, there's no way to fill
in this feeling of kindness and love's inside us
nobody can sell this or try to buy this
'cause love is priceless and it guides us
lifts us up and ignites us
love can bind us and remind us
love has no limit 'cause love is timeless
hate and fear will try to blind us
but love unites us, nobody can fight this
'cause love is righteous and it might just
save the whole world from this global crisis
open up your heart and let it shine the brightest.

-
-Kelvio Namasmarana Coulson-
 
 

maandag 16 januari 2017

Knuffels geven knuffels...

A 20 second hug releases the bonding hormone and neurotransmitter, 
Oxytocin, which is nature's antidepressant and anti-anxiety hormone.

💖💖💖 


donderdag 12 januari 2017

The secret...

There is no such thing as a hopeless situation. 
Every single circumstance in your life can change.

*

No matter where you are in your life, 
no matter what age you are, 
it is never too late to follow your dream. 

*

The only reason why people do not have what they want is because they are thinking more about what they don't want than what they do want. 
 Listen to your thoughts, and listen to the words you are saying. 
The law is absolute and there are no mistakes.

*

Laughter attracts joy, 
releases negativity, 
and leads to miraculous cures. 

*

If you want to change anything in your life, 
change the frequency by changing your thoughts.

*

Life isn't happening to you,
 life is responding to you! 

*

The reason you have to love You is because it is impossible to feel good if you don't love You. 
When you feel bad about yourself, 
you are blocking all the love and all the good that the Universe has for you.

*

 

dinsdag 10 januari 2017


Gewoon een nadenkertje.

Alles gebeurt zoals het gebeurt.
Alleen vanuit het beperkte
blikveld van het denken
delen we de zaken op
in 'goed' en 'slecht'.
Alle oordelen en evaluaties
zijn van het denken.
De realiteit is neutraal...


Rhonda Byrne spreekt...


"Whatever feelings you have within you are attracting your tomorrow.
Worry attracts more worry. Anxiety attracts more anxiety. Unhappiness attracts more unhappiness. Dissatisfaction attracts more dissatisfaction.

AND . . .

Joy attracts more joy. Happiness attracts more happiness. Peace attracts more peace. Gratitude attracts more gratitude. Kindness attracts more kindness. Love attracts more love.
Your job is an inside one. To change your world, all you have to do is change the way you feel inside. How easy is that?"

 

—Rhonda Byrne

zondag 8 januari 2017

Als de zon ook zou zeggen:
wat heb ik eraan,
zou het dikwijls donker zijn!

-Happy_dancing_queen-


vrijdag 6 januari 2017

Je zou elke gedachte uit je geest moeten bannen 
over hoe je denkt over te komen bij andere.
Jij bent "UNIEK" en zoals jou is er maar één exemplaar.
Geloof meer in jezelf.
Hou van jezelf.
Warme groet,
Happy_dancing_queen


zaterdag 31 december 2016

Gedicht van Marcel Messing.

Als lichten lijken te doven,
laat branden de lamp van je hart.
Als laatste winterbloemen lijken te bevriezen,
laat bloeien de innerlijke levensbloem.
Als duisterdraken van vernietiging, over gepijnigde aarde vliegen,
koester stil de duif van vrede. In handen reikend naar het licht.
Als vergetelheid op de troon van onwetendheid zetelt,
laat wijsheid gekleed gaan in wit gewaad van onschuld.
Als vergroving, hardheid, ruwheid en platheid
door straten van eenzaamheid marcheren,
strooi duizend bloemen van tederheid,
in de koude processie van de dood.
O nacht vol licht die stil vergaat,
dwars door duister straalt uw luisterrijk gelaat,
O jaarwisseling zonder geketende tijd,
schitterend uw schacht van eeuwigheid nu en altijd.
* Gedicht van Marcel Messing.*

donderdag 29 december 2016

Mooi filmpje..

Healing with Emerald Green Light...


You can heal by visualizing emerald green light around the affected person or area. This emerald green light is the same healing energy that the Archangel Raphael (whose name means "God Heals") uses to heal.

By working with emerald green healing light, you automatically connect to God and Archangel Raphael's healing power.
Please remember that YOU are just as spiritually powerful as everyone else, because God created us all with equal spiritual gifts.

woensdag 28 december 2016

♥ You are never alone, 
in the Oneness nothing is separated 
and loneliness is just an illusion. ♥

Warme groet,
Happy_dancing_queen


zaterdag 24 december 2016

Fijne feestdagen allemaal ♥


Luister naar je hart.  
 Wat je voelt is juist. ♥ 
Wat je denkt kan soms een illusie zijn. ♥
Je gedachten kunnen je van alles wijsmaken. ♥ 
Wat je voelt in je hart is echt en is je innerlijk kompas van je intuïtie.♥

Warme groet,
Happy_dancing_queen

 

vrijdag 23 december 2016

Lucie Fransen spreekt...

Binnen de redelijkheid van het hier en nu
bestaan vanuit wie je bent...
past niet in een doos...
omdat we groter zijn dan tijd en ruimte...
en net deze grootsheid dienen te accepteren...
- Lucie Fransen -

Bron: 


woensdag 21 december 2016

Thich Nhat Hanh spreekt...


"if you think that
peace and happiness
are somewhere else
and you run after
them, you will never
arrive."

~ Thich Nhat Hanh


maandag 19 december 2016

Schrijfsels... ♥

  • Bewust ademen is mijn anker.  • Het gaat er niet om wat er gebeurt,
    maar om hoe je ermee omgaat.

  • Children are not things to be molded, but people to be unfolded.


  • Is alles we denken te weten eigenlijk wel DE waarheid? Wat is de "waarheid" eigenlijk?

  • We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have.”

Warme groet,
Happy_dancing_queen


Ho ho ho... De Kerstman is in aan tocht!!! ♥


zondag 18 december 2016

Geloof niet zo maar klakkeloos iets...

Geloof niets,
alleen maar omdat men het je verteld,
of omdat iets algemeens als een
waarheid wordt gelooft, of omdat
het door traditie is gegroeid
of doordat je het zelf
als een waarheid hebt ingebeeld.
Aanvaard slechts datgene
wat je na grondig onderzoek
voor jezelf als 'waar' hebt ervaren
en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Warme groet,
Happy_dancing_queen

"Dance is a sublime art,
 always different, 
similar to making love, 
which at the end of every performance leaves our heart beating strong, 
hoping in the next time."

Liefde...